គ្រឿងម៉ាស៊ីន CNC (CNC)

 • CNC Machining with AL6061 and SS304(CNC)

  ម៉ាស៊ីន CNC ជាមួយ AL6061 និង SS304 (CNC)

  ភាពជាក់លាក់ម៉ាស៊ីន CNC
  ផ្នែកបោះត្រាមួយចំនួន និងផ្នែកម៉ាស៊ីន CNC ត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ការដំឡើងម៉ាញេទិក យោងទៅតាមការរចនារបស់អតិថិជន។
  យើងផ្តល់សេវាកម្មបោះត្រា និងម៉ាស៊ីន CNC ផងដែរ ដើម្បីតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
  យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវតម្លៃសមរម្យជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័ស!